Нов градски парк в „Долината на авлигите“ ще свързва Каварна с морето

На територия от близо 70 дка в местността „Долината на авлигите“ в Каварна е планирано да бъде създаден парк, който да осигури пешеходна и велосипедна връзка между централната градска част и курортната зона до брега на морето.

Идеята е новият парк да е линеен по поречието на реката, която води началото си от Историческия музей и Хамама и се влива в морето на плаж „Каварна“. На настоящия етап Община Каварна е изготвила геодезическо заснемане и предвижда провеждането на публичен конкурс за изработването на идеен проект.

Задачата към участниците в конкурса за идеен проект  ще бъде да предложат най-хармоничното, съобразно заобикалящата среда, решение за оформяне на парка чрез 5 тематично обособени атракционни зони и свързването им в общо пространство чрез  пешеходна и велоалея.