Нина Ставрева: Бъдете активни, позитивни и градивни и през Новата година!

Скъпи съграждани,
Позволете ми от името на Община Каварна и лично от свое име да Ви поднеса искрени благопожелания по случай Новата 2019-та година. С изпращането на старата година всички ние правим своята равносметка за изминалите дни и чертаем планове за бъдещето, изпълнени с вяра и надежда.
Изпращаме още една изключително динамична и изпълнена с предизвикателства, но стабилна и успешна година. Бих искала да благодаря на всички, които положиха усилия за това, градът ни да върви напред и направиха и невъзможното, за да служат на обществения интерес.
Бъдете активни, позитивни и градивни и през Новата година! Нека има повече ползотворни дела и споделени успехи за всички жители на общината!
Нека има повече доброта и човечност в отношенията помежду ни!
Приемете сърдечните ми пожелания за здраве, семейно щастие и успехи през идната 2019-та година!

С уважение,
Нина Ставрева
Кмет на oбщина Каварна