Курортите вече няма да тежат с такси за смет на селата

SONY DSC

Разграничаването им от населените места, в които се намират, ще облекчи местните жители

Общинският съвет на Каварна прие предложението на местната администрация курортните комплекси в селата Божурец, Свети Никола и Камен бряг да плащат отделно своята такса за битови отпадъци. Така недобросъвестните данъкоплатци, като комплекс „Русалка“, чиито собственици от години не внасят налога си, няма да ощетяват местните жители.

Жителите на Божурец, Свети Никола и Камен бряг дори ще плащат по-малко от миналогодишните си сметки, коментира кметът на Община Каварна Нина Ставрева.

Най-ниската база от 4,5 промила за имотния данък е промяната, касаеща собствениците на т.нар. „второ жилище“ в обявените за курортни селища Каварна и Българево. В момента се работи по базата данни кое жилище е второ.

Общото увеличение,предвидено по отношение на таксата за сметв план сметката за 2019 година е в размер на 400 хил. лв. В основата му стои ежегодният ръст на държавно регламентираните отчисления за претоварната станция в Балчик и депото за твърди битови отпадъци в Стожер.

Кметът на Каварна Нина Ставрева посочи, че като цяло увеличението е между 10 и 20 лева, което на годишна база не би ощетило жителите на общината.

В план сметката са заложени и средства за закупуването на 200 нови съдове за отпадъци.