Интерес към Програмата за морско дело и рибарство по време на изнесената приемна на ОИЦ в Каварна

Екипът на Областния информационен център в Добрич днес е провел първата си изнесена приемна в област Добрич в община Каварна.

Близо 20 души са получили безплатна експертна информация за възможностите за финансиране на проектни идеи чрез европейските фондове, съощават от пресцентъра на ОИЦ.

Интересът на посетителите е бил най-вече към мерките по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията с COVID-19, насочени към собственици на риболовни кораби, рибари, преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури, както и производители на риба и други водни организми.

Получени са били и запитвания за финансиране на неправителствени организации, образователни институции и микро фирми в община Каварна.

Експертите са информирали и за възможностите за финансиране към Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик“ в изпълнение на одобрената Стратегия за местно развитие.

Следващата мобилна приемна ще се проведе на16 юни от 10 до 12 часа в Шабла, пред офиса на Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик“.