Домоуправителите в Каварна ще организират дезинфекция на общите части на многофамилните жилищни сгради

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение на територията на страната, кметът на Каварна Елена Балтаджиева издаде заповед за въвеждане на задължителни противоепидемични мерки на територията на крайморската община.

До 29 март се отменя приемния ден на кмета и неговия екип.

Във всички общински сгради на територията на община Каварна да се въведе пропусквателен режим като не се допускат служители и граждани с грипоподобна симптоматика.

Във всички центрове за административно обслужване на институциите да се предвидят три прекъсвания по 15 минути за дезинфекция и проветряване.

Въвеждам вечерен час 20:00 часа за малолетни и непълнолетни лица, които не са придружени от родител или настойник.

Всички превозвачи, които изпълняват таксиметрови превози, да създадат организация за превенция на служителите, ежедневна цялостна дезинфекция на превозните средства, регулярно почистване на филтрите на климатиците, както и дезинфекция на всички често докосвани повърхности – дръжки, прозорци, ръкохватки, след всеки курс. Водачите на превозните средства да работят със защитна маска, която да се сменя на всеки два часа, и да бъдат снабдени с медицински ръкавици и препарати за дезинфекция на ръце.

Всички домоуправители на многофамилни жилищни сгради да предприемат действия за организиране на засилена дезинфекция на общите части на сградите.

Гражданите могат да подават сигнали във връзка с COVID-19 на следните телефони:

+359 88 266 4020

+359 570 82076

Кметовете и кметските наместници да докладват ежедневно до 16:00 часа за завърналите се лица на територията на населеното място от страната и чужбина.

Всички превозвачи, които изпълняват автобусни превози, да създадат организация за превенция на служителите, ежедневна дезинфекция на превозните средства, регулярно почистване на филтрите на климатиците, както и дезинфекция на всички често докосвани повърхности – дръжки, прозорци и ръкохватки, след всеки курс.

Всички управители на търговски дружества, в това число търговски вериги, банки и други, работещи с клиенти, да създадат организация за дезинфекция по няколко пъти на ден и ред в опашките пред обектите Банкоматите, разположени в населените места, обслужвани от съответните банки, да се почистват периодично.

Всички живеещи на територията на общината, завърнали се от рискови страни и/или градове в страната /напр. Банско/ с установени случаи на коронавирус са длъжни да уведомят личния си лекар, кметовете и кметските наместници или органите на РЗИ;

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Контролът по изпълнение на разпоредените мерки в заповедта се възлагат на РУ -Каварна към Министерство на вътрешните работи, Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението и Гранично полицейско управление – гр. Каварна и  ще бъдат упражнявани лично от кмета.