61 свлачища има в Добричка област – основно в Балчик и Каварна, 8 от тях са активни

Областният управител Красимир Кирилов пред Добрич онлайн

Г-н Кирилов, на 17 август се срути земна маса в близост до плаж „Фиш-фиш” между Албена и Балчик. Какво показа инспекцията на специалистите, какви са причините за активизиране на свлачището?

Това е много старо свлачище, за което има данни за свличане на голяма земна маса след силно земетресение в района още в началото на миналия век. В началото да направя и уточнение – в района имаме и свлачище, и срутища. Активизирането на процесите през последните 20 години се дължи на незаконното строителство, както и на факта, че не се спазват изисквания за ниско строителство. Всеки може да види, че вместо леки постройки са вдигнати дву- и триетажни сгради. Има и басейни, чиито води се изливат по ската. Това оказва изключително сериозно влияние, тъй като водите от басейните се стичат по ската, където няма отводнителна канализация. Там често възникват и аварии на водоснабдителната мрежа, защото се свличат земни маси, които късат водопровода, а от своя страна водата – била тя от ВиК-мрежата, дъждове, басейни, води до активизиране и компрометиране на свлачищните и срутищни процеси. Не на последно място е важно да се отбележи като причина и това, че в района няма мръсна канализация и ползването на отходни ями също дава отражение.

Районът е непрекъснато под наблюдение от специалисти от „Геозащита“ – Варна. Пълен обход и оглед на района бе направен през май месец т. г. За жалост, няма спиране на процесите и мястото е указано с табели. Задължително е да не се преминава по дамбата в този участък, тъй като има опасност от свличане на земни и скални маси от голяма височина. Още от 2009 година, в резултат на няколко срутища, дамбата е затворена за движение както на превозни средства, така и на пешеходци.

Какви мерки са взети за решаване на проблема, за обезопасяване на мястото?

Сигналът за срутването на земна маса е постъпил в Оперативния център на „Пожарна безопасност и защита на населението” веднага след срутването. На място е изпратен екип, който е обозначил мястото с предупредителни ленти. Проблемът със свлачището е много стар. Община Балчик е поставяла многократно предупредителни табели, обозначителни ленти, включително и мрежи за ограничаване на достъпа на хора. Това обаче не спира движението в района, тъй като тази пътека е единствения път до плажа и те продължават да преминават. Всички институции са запознати с проблема, писано е многократно, но за укрепване на такова голямо свлачище е нужен огромен финансов ресурс, който към настоящия момент държавата няма. Единственото, което можем засега да направим, както и досега, е само да обозначим мястото и да ограничим движението в района. Търсят се непрекъснато решения, като се следят процесите и специалистите препоръчват да не се възстановява дамбата на сегашното й местоположение, именно поради съображения за сигурност.

Наскоро колегата Ви Стоян Пасев – областен управител на Варна, обяви, че голямото свлачище между Златни пясъци и Кранево, което e на територията на Варненска и Добричка области, е в изключително тежко състояние. Посочено бе, че за укрепването му биха били необходими 60 милиона лева. Какви действия се предприемат по отношение на това свлачище?

За съжаление, целият скат по северния бряг е обхванат от свлачищни процеси, а по бреговата ивица силно интензивно протичат процеси на абразия. Не само с колегата Стоян Пасев, а и с областния управител на Бургас Вълчо Чолаков, сме обсъждали нееднократно проблемите с брега. За конкретното свлачище – по-голямата част от него е на територията на община Аксаково. И тук, както и за дамбата, са нужни много средства, а и процесите са динамични. Вярвам, че ще бъде намерено най-доброто решение.

По данни на зам.-кмета на Балчик Димитрин Димитров има проблем със стадиона в Белия град – констатирано е недопустимо слягане на основата на осветителна мачта с фундамента на оградата, подпорна стена, укрепваща югозападния ъгъл на терена. Какво се прави за решаване на проблема?

Според специалисти от „Геозащита“ – Варна, след овладявана на аварийната обстановка в предходни години, е изготвен цялостен проект за укрепване. Има изградена дренажна система за понижаване на водните нива в района. „Геозащита“ препоръчва да се извършват ревизии редовно на уличните водопроводи и отводнителните канавки.

Колко и кои са най-опасните свлачищни района в Добричка област?

Подробно със свачищата можете да се запознаете на сайта на „Геозащита“ ЕООД, Варна. Според последно предоставената ни справка от специалистите, общият брой на свлачищата на територията на областта е 61, предимно разположени край морето – в общините Балчик и Каварна. Активни са 8 на брой.

Очакват ли се средства от Междуведомствената комисия за бедствия и аварии за укрепване на някои от тях?

Колкото и да ми се иска, не мога да дам положителен отговор. Да, има подадени документи до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (МКВПМС) за изготвяне на проекти за укрепване на свлачището в зоната на „Фиш-фиш“, но до момента няма отговор. Не бива да се пропуска фактът, че исканията, които се подават от цялата страна до Комисията, надхвърлят 4-5 пъти нейния бюджет и затова винаги се подбират приоритетно обектите за финансиране с тези, така да се каже „спешни средства“.

Кандидатствала ли е Областна администрация – Добрич за европейско финансиране на укрепване на свлачища?

Доколкото съм запознат, до сега не са изготвяни проекти за европейско финансиране. Все още няма, доколкото знам, програми с европейско финансиране, които да подпомагат общностите именно при справяне на проблемите със свлачища и срутища. Затова и преди, и сега, с колегите от другите области по Черноморското крайбрежие, продължаваме да търсим решение, съвместно с подкрепата на Министерството на регионалното развитие и Министерството на околната среда и водите, като се стремим максимално да постигнем ефект и да ограничим до минимум тези процеси. Надявам се да можем да направим заедно нещо, защото проблемът е сериозен и не може да се реши с едно махване на ръка.

Доколко падналите дъждове през юли оказаха влияние върху свлачищата в областта? 

Доколко са оказали влияние не мога да кажа, защото не съм специалист. Както вече отбелязах, актуална информация може да се проследи на сайта на „Геозащита“ – Варна. А и не винаги дъждовете са причината да се провокират процесите. Това най-точно могат да кажат специалистите. Апелът ми към читателите на Вашия информационен сайт е: бъдете предпазливи, спазвайте ограниченията, там където са поставени, защото това може да струва човешки живот.