5 дни до приема по националната програма за пчеларство за 2019 г.

На 25 октомври тази година предстои стартиране на прием на заявления за подпомагане за прием 2019 г. Това е последната година от прилагане на Националната програма по пчеларство за тригодишния период от 2017 г. до 2019 г.

Следвайки разпоредбите на европейското законодателство прилаганите до момента тригодишни национални програми са разработвани с широкото и активно участие на представители на браншовите организации в пчеларския сектор, които дават конкретни предложения по всяка от мерките, уточняват от МЗХГ.

Агроминистерството вече има проект на заповед за създаване на работна група, която да изготви проект за Нова национална програма по пчеларство за 2020-2022. България следва да представи програмата до 15 март 2019 г. пред Комисията в ЕП.

Източник: Агрозона