Разширява се обхватът на иновативното обучение в СУ „Стефан Караджа“

Средно училище „Стефан Караджа“ в Каварна и през учебната
2018/2019 година ще прилага иновативни практики в обучението на учениците.

Това съобщи пред „Факел“ директорът му Емил Андонов. Министерският съвет е одобрил списъка на иновативните училища в България за следващата учебна година заедно с още шест училища от област Добрич. Списъкът е приет след като училищата са представили в МОН своите проекти за иновации. Те са насочени към разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията или
съдържанието на обучението.

По думите на директора традиционният метод на обучение остарява, това се чувства и от ученици, и от родители. Затова
ставаме свидетели на навлизащи нови, модерни практики, които действат по различен от досегашния принцип.

При тях ученикът е в центъра на образователния
процес и сам достига до познанието, прави изводи и заключения. Тъй като в началния етап е развито изключително нагледно-образното мислене, децата са изведени от класната стая и усвояват знанията в
реална среда. В библиотеката, сред полето или
на брега на морето. А в часовете се включват
различни специалисти – капитани на кораби, полицаи, агрономи, военни. Същевременно се осъществява връзка с
детските градини, особено с подготвителните групи. По този начин бъдещите първокласници по-безболезнено преодоляват разликата с предучилищното обучение.

През новата учебна година се разширява обхватът на учениците, подлежащи на иновативно обучение. Към досегашните деца от първи и втори клас се добавят
бъдещите първокласници, с което общият брой
на малчуганите, с които се работи по новия начин стават 131, посочи Емил Андонов. По думите му учителите от СУ „Стефан
Караджа“ не експериментират на сляпо, а ползват опита на други училища, като например СУ „Климент Охридски“ в Добрич, което е със същия статут. През изминалата учебна
година беше извършена съвместна проверка на иновацията, която предлагаме. Мониторингът беше осъществен от МОН, съвместно с различни вузове и неправителствени
организации. Наблюдаващите останаха доволни от видяното и ни дадоха отлична оценка, както на документацията, така
и на практическата реализация на проекта, обобщи директорът на училището.