200 нови дръвчета ще засадят каварненци с настъпването на пролетта

С настъпването на пролетта служителите на Общинска администрация- Каварна, както и учители и деца от училищата и детските градини ще засядят 200 дръвчета на територията на крайморския град.

Залесяването ще се извърши на 23.03.2019г.(събота) в 9:30 ч. по улиците „Александър Стамболийски“, „25-ти Септември“, „Георги Кирков“, „Христо Ботев“, Централен градски парк, „Гората на надеждата“, Парк „Лятно кино“, Парк „Спортна зона“ и в дворовете на училищата и детските градини.

Предвидените за засждане дръвчета са от вида хибискус, рожко-див, каталпа, червен дъб, кипарис и чинар, които ще бъдат доставени от разсадник „Соколово“.