1 457 души са напуснали Добричка област през 2017 г., Варна и София са най-предпочитани

1 457 души са напуснали Добричка област и са се преселили да живеят в друга област на България през миналата година. Това сочат данни, предоставени от Териториалното статистическо бюро.
Най-предпочитани са Варна и София. В морския град са се преселили 1 452 жители на областта, а в столицата – 278.

1 464 лица пък са сменили своето местоживеене, като са се преместили в друго населено място в Добричка от област. Сред тях 622 (42.5%) са мъже и 842 (57.5%) са жени.

В границите на областта най-голямо териториално движение има по направлението „село – град“ (35.6%). По-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направленията „град – село“ (31.5%), „село – село“ (21.8%) и „град – град“ (11.1%) (фиг.1). При преселванията в рамките на областта най-голям е броят и относителният дял на изселените и заселените от и в община Добрич – град.

Сред всички жители на Добричка област, сменили своето местоживеене през 2017 г. (в рамките на областта и в страната), с най-голям относителен дял са тези във възрастовата група 20 – 29 години (22.4%), следвани от лицата от 30 до 39 години (16.0%) и от 10 до 19 години (14.0%).

Промяна на своя настоящ адрес от област Добрич в чужбина през м. г. са заявили 883 души. Най-желани дестинации за емиграция са Германия -214 (24.2%), Великобритания -164 (18.6%) и Испания – 111 (12.6%).