Свободни работни места в Каварна на 9 март

Свободни работни места в град Каварна, обявени от Бюрото по труда:

ДБТ – Каварна

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 1

Работник, сезонен, Образование –  Начално 7

Работник, консервиране на плодови/зеленчукови сокове, Образование – Средно 2

Склададжия, Образование – Висше 1

Огняр, Образование –  Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (огняр на парни и водогрейни котли високо налягане ) 1

Водач, мотокар, Образование –  Средно 1

Работник, кухня, Образование –  Средно 1

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование –  Основно 5

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 4

Мияч, съдове (ръчно), Образование –  Основно 5

Технолог, производство на плодови и зеленчукови консерви, Образование –  Висше / Хранителни технологии 1

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 5

Младши експерт, Образование –  Висше / Сигурност (ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ) 1

Камериер/камериерка, Образование –  Основно 10

Общ работник, Образование –  Средно 1

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 1

Сезонен работник, земеделието, Без образование 1

Мияч, съдове (ръчно), Образование –  Основно 10

Счетоводител, Образование –  Висше / Счетоводство и данъчно облагане (Счетоводсто) Бизнес навигатор 2

Касиер, Образование –  Средно 1

Камериер/камериерка 6

Иконом, Образование –  Средно 2

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 5

Мияч, съдове (ръчно), Образование –  Основно 8

Работник, озеленяване, Образование –  Основно 5

Градинар, Образование –  Основно 1

Помощник-готвач, Образование –  Средно 5

Камериер/камериерка, Образование –  Основно 8

Работник, кухня, Образование –  Основно 7