Свободни работни места в Каварна на 30 септември

Свободни работни места в град Каварна, обявени от Бюро по труда:

ДБТ – Каварна

Продавач-консултант, Образование –  Средно / Търговия на едро и дребно (Продавач – консултант) 1

Личен асистент, Образование –  Средно (личен асистент) 7

Пазач, Образование –  Основно 1

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование –  Средно 1

Шивач, Образование –  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач) 3

Счетоводител, Образование –  Висше / Счетоводство и данъчно облагане (Счетоводсто иконтрол) 1

Водач, селскостопански машини, Образование –  Средно / Растениевъдство и животновъдство (механизатор) 1

Отговорник, спомагателни дейности, Образование –  Средно 1

Зареждач, материали и полуфабрикати 5

Пекар, Образование –  Основно,Средно / Хранителни технологии 2

Месач, Образование –  Средно,Основно 2

Чистач, производствени помещения, Образование –  Основно 2

Касиер, Образование –  Средно / Търговия на едро и дребно (касиер) word, exel 1

Лаборант, Образование –  Средно (лаборант) Английски MS Office 1

Образователен медиатор, Образование –  Висше  1

Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропрово, Образование –  Средно / Електротехника и енергетика (електротехник) 1