Свободни работни места в Каварна на 14 октомври

Свободни работни места в град Каварна, обявени от Бюро по труда:

ДБТ – Каварна

Счетоводител, Образование –  Висше / Счетоводство и данъчно облагане (Счетоводсто и контрол) 1

Мияч, съдове (ръчно), Образование –  Средно 1

Портиер, Образование –  Средно 1

Продавач-консултант, Образование –  Средно / Търговия на едро и дребно (продавач – консултант) 1

Продавач-консултант, Образование –  Средно / Търговия на едро и дребно (продавач – консултант)     1

Шивач, Образование –  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)     2

Водач, селскостопански машини, Образование –  Средно /Растениевъдство и животновъдство (механизатор)    1

Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропрово, Образование –  Средно / Електротехника и енергетика (електротехник)     1

Домашен санитар, Образование –  Средно (личен асистент) 7

Отговорник, спомагателни дейности, Образование –  Средно 1

Камериер/камериерка, хотел, Образование –  Средно 3