Свободни работни места в Каварна на 12 август

Свободни работни места в град Каварна, обявени от Бюро по труда:

ДБТ – Каварна

Зареждач, материали и полуфабрикати 5

Работник, кухня, Образование –  Средно 1

Камериер/камериерка, Образование – Средно (камериер) 1

Камериер/камериерка, Образование – Основно 1

Камериер/камериерка, Образование – Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1

Касиер, Образование – Средно / Търговия на едро и дребно (касиер) 2

Продавач-консултант, Образование – Средно / Търговия на едро и дребно (продавач – консултант)  2

Месач, Образование – Средно,Основно 2

Общ работник, промишлеността, Образование – Основно 2

Работник, кухня, Образование – Средно 2

Чистач, производствени помещения, Образование – Основно 2

Общ работник, Образование – Средно 3

Електромонтьор, Образование – Средно / Електротехника и енергетика (ел. монтьор) 1

Пекар, Образование – Основно,Средно / Хранителни технологии 2

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) , Образование -Висше / Подготовка на начални учители (БАКАЛАВЪР ИЛИ МАГИСТЪР) 1

Отговорник, спомагателни дейности, Образование – Средно 1

Работник, кухня, Без образование 1

Чистач/ Хигиенист, Без образование 2

Мияч, съдове (ръчно), Образование – Средно 3

Учител, чужд език в начален етап на основното образование, Образование – Висше / Чужди езици и филологии (МАГИСТЪР АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)   1

Медицинска сестра, обществено здравеопазване, Образование – Полувисше / Медицина (медицински сестри и акушерки) 2

Автомонтьор, Образование – Средно 1

Шивач, Образование – Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,обувки и кожи (шивач) 5

Склададжия, Образование – Средно / Търговия на едро и дребно (търговски работник)  1

Технолог, облекло, Образование – Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (технолог, шевно производство) 1

Окачествител, продукти (без храни и напитки), Образование – Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (ОТК)5

Крояч, текстил, Образование – Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (крояч) 5

Гладач, ютия, Образование – Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивашки дейности – гладач) 5

Ръководител, база, Образование – Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (технология на облеклото)1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование – Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети 1