Община Каварна представи резултатите по проект „Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма“

На провелата се на 07.03.2019 г. от 13:00 часа пресконференция, която бе водена от кмета на Община Каварна Нина Ставрева, бяха отчетени резултати от дейностите, реализирани в изпълнение на проект „Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма“, Реф. No 16.4.2.017, e-MS: ROBG-191, по Договор №60226/17.05.2017 г., финансиран от програма ИНТЕРРЕГ VA Румъния-България. Водещ бенефициент по проекта е Община Каварна, в партньорство с Овидиус университет – Констанца и Асоциация Партньори 2000 – Кълъраш.

Одобреният бюджет за осъществяване на проектните дейности е в размер на 336 999,23 евро, от които 85% са предоставени от ЕФРР – 286 449,33 евро, 13 % национално съфинансиране и 2% собствено участие на партньорите. Крайната дата за приключване на дейностите по проекта е 17 март 2019г.

Основната цел на проекта е повишаването на конкурентоспособността на младежката работна сила от трансграничния регион Добрич – Констанца и стимулиране на нейната мобилност през границата.

В изпълнение на проектните дейности:

  • Беше организирана и проведена Кампания по идентифициране и мотивиране на младежи, заинтересовани от кариера в сектор “туризъм”, включваща 8 информационни дни и 4 мотивационни обучения с общо 281 участници.
  • Бяха организирани и проведени Професионални обучения за младежи в професии от туристическия сектор, в които 80 души получиха професионална квалификация и увеличиха значително възможностите си за реализация в туристическия бранш;
  • Бяха организирани езикови курсове за младежите от целевата група – съответно на румънски или български език по теми, касаещи комуникацията в туризма и обслужването на туристите;
  • Беше разработен двуезичен Виртуален център за насърчаване на заетостта, който осигурява информация и връзка между работодатели и работници. Платформата е достъпна на адрес: https://tourism-jobs-robg.com/.
  • Чрез Виртуалния център всяко заинтересовано лице може да получи правни и бизнес съвети. За срока на изпълнение бяха предоставени 200 правни консултации.
  • Беше разработена Съвместната стратегия за управление на човешките ресурси в туристическия сектор на трансграничния регион;
  • Бяха организирани общо 6 пресконференции (по две във всяка страна) – за представяне на проекта; за представяне на виртуалния център и за отчитане на постигнатите резултати;
  • Бяха проведени общо 4 трудови борси през месеците февруари и март 2019 г., като времето за това  беше съобразено с началото на туристическия сезон и набирането на сезонни работници. Трудовите борси бяха организирани в двете страни (БГ и РО), но на различни дати, което даде възможност на заинтересованите лица да вземат участие във всички мероприятия. В събитията участие взеха над 400 души.

Кметът на Община Каварна, г-жа Нина Ставрева, поздрави участниците в проектните дейности за активността и мотивацията им в търсене на по-добра реализация в туристическия сектор и благодари на екипа по проекта за всеотдайната работа.